P.–Pk. 8:30 līdz 19:00

BIM tehnoloģijas, konstrukciju aprēķini

Daudzfunkcionālā programmatūras pakotne LIRA-FEM ievieš ēku informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģiju un ir paredzēta dažādu nozīmīgumu/mēroga celtniecības un mašīnbūves konstrukciju projektēšanai un aprēķiniem.

Aprēķins tiek veikts statiskajiem (spēka un deformācijas) un dinamiskajiem efektiem.
Tiek atlasītas/ atrastas vai pārbaudītas tērauda un dzelzsbetona konstrukciju sadaļas.
Tiek izdotas darba rasējumu skices KM un atsevišķu dzelzsbetona mezglu elementiem.
Vairāk informācijas ražotāja mājas lapā:

https://lira.land/#

LIRA CAD (SAPFIR)

Parametriska sistēma 3D modelēšanai

Visa veida būvprojektu arhitektūras konstrukciju projektēšana: daudzstāvu dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, jebkura veida konstrukcijas ar oriģinālām ģeometriskām formām.

Ātra aprēķina modeļu izveide
Ēku konstrukciju aprēķina modeļu sagatavošana turpmākiem stiprības aprēķiniem un konstrukcijas analīzei LIRA FEM.

Inženiertehniskie un arhitektūras risinājumi projektēšanā
Inženiertehniskie, projektēšanas un arhitektūras eksperimenti, risinājumu variantu meklēšana un racionālas projektēšanas shēmas, kas balstītas uz parametrisko modelēšanu un interaktīvu telpisko veidošanu arhitektūras konstrukciju projektēšanā.

Dokumentācija un rasējumu saņemšana
Projekta dokumentācijas sagatavošana atbilstoši prasībām posmos no projekta priekšlikuma līdz darba dokumentācijai.
Ērti un jaudīgi rīki arhitektūras konstrukciju parametrisku 3D modeļu grafiskai konstruēšanai un rediģēšanai rada visus nosacījumus, lai pilnībā atklātu dizainera radošo potenciālu.
Analītiskais modelis, kas veidots, ņemot vērā daudzas nianses, ļauj LIRA FEM programmatūrā veikt stiprības aprēķinus un konstrukciju sprieguma-deformācijas stāvokļa analīzi.
Informācijas modeļa parametrizācija un strukturēšana ļauj kontrolēt pat ļoti sarežģītus projektus, viegli veikt korekcijas jebkurā projektēšanas stadijā un nekavējoties veikt stiprības aprēķinus.

https://www.liraland.com/lira/release-notes/