P.–Pk. 8:30 līdz 19:00

AutoCAD® Electrical ir programma ar visām pazīstamajām funkcijām no AutoCAD programmas, bet programmā ir iekļautas daudz elektriskās projektēšanas funkcijas.