P.–Pk. 8:30 līdz 19:00

PC ESPRI satur programmas, kas ļauj veikt datorsistēmas aprēķinus diezgan plaša spektra dizaina, inženierzinātņu un pētniecības virzienu konkrētiem uzdevumiem būvniecībā.
Darba ātrums un efektivitāte ar ESPRI ļauj to veiksmīgi izmantot gan dizaina galīgā dizaina modeļa izveidē, gan arī tā aprēķina rezultātu analīzē, gan projektu ekspertīzē, gan ēkas celtniecības tehniskajā uzraudzībā.

ESPRI ir noderīgs dažādās situācijās, kurās nepieciešams analizēt reālu struktūru darbību to uzbūvē, rekonstrukcijā, projektēšanā un darbības uzraudzībā.