P.–Pk. 8:30 līdz 19:00

Akcijas cena LIRA-SAPR 2018 atjaunināšanai no iepriekšējām versijām, līdz 2018.g. 15.maijam!

LIRA-SAPR 2018 jaunās iespējas:

 1. Datu apmaiņa Revit – LIRA-SAPR – Revit
 2. Jauna sistēma SAPFIR-Ģenerators BIM vajadzībām
 3. Spraudnis priekš Grasshopper + Rhinoceros
 4. Eirokodeksa normu realizācija pilna apjomā
 5. Tehnoloģija Direct3D – grafikas paātrināšana
 6. Jaunie instrumenti darbam ar programmu
 7. Stieņu elementi ņemot Verā plānsienu elementu deplanāciju
 8. GEM procesors – inženieru nelinearitāte 2
 9. Pushover analysis universālais
 10. Svārstību formu ar vienādām frekvencēm summēšana
 11. Stieņu sistēmu aprēķins ņemot vēra šķērsgriezumu deplanāciju
 12. Grunts elastīgāspustelpas robežu elementi
 13. Dzelzsbetona elementu projektēšana ar uzdotu stiegrojumu.
 14. Stiegrojuma aprēķins saliekamo-monolītu plātnēs ar tukšumu veidotāju
 15. Betonu konstrukciju ar kompozīta stiegrojumu aprēķins
 16. Plātnes uz elastīgas pamatnes aprēķins uz caurspiešanu
 17. Tērauda konstrukciju projektēšana saskaņa ar 3. Eirokodeksa normām
 18. Tērauda konstrukciju ugunsizturību saskaņā ar 3. Eirokodeksa normām
 19. Revidēta un paplašināta tērauda profilu datu bāze
 20. Sistēma Grunts, dinamiska elastības koeficienta C1 noteikšana
 21. Jaunie instrumenti apakšsistēmā “Lielpaneļu ēkas”

LIRA-SAPR 2018 – EUROCODE

ПК ЛИРА САПР 2018 savos aprēķinos izmanto slodzes vai slodžu kombinācijas, saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem:

EN 1991-1-1:2002 Eurocode1: Actions on structures Part 1-1: General actions – Densities, self-weight, imposed loads for buildings,

EN 1991-1-3 Eurocode1: Actions on structures Part 1-3: General actions – Snow loads,

EN 1991-1-4:2005 Eurocode1: Actions on structures. Part 1-4: General actions – Wind actions,

EN1991-1-5:2003 Eurocode1: Actions on structures. Part 1-5: General actions- Thermal actions. Šo iespēju īstenošanai lietotājiem tiek piedāvāts ērtu instrumentu komplekts.

Lai noteiktu slodzes no dinamiskām iedarbībām, realizētas seismisko slodžu normas: EN 1998-1:2004 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance- Part 4-6: General rules, seismic actions and rules for buildings. Annex «В».

ПК ЛИРА САПР 2018: īsteno visus iespējamos šķērsgriezumus dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā atbilstoši normatīviem dokumentiem:

EN 1992-1-1:2002 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-4: General rules and rules for buildings, Part 5.32.

Tāpat reģionālās normas Republikas Kazahstāna: CH PK EN 1992-1-1:2004/2011 часть:1-1,

Un Baltkrievijas ТКП EN 1992-1-1:2009* (02250).

Dzelzsbetona konstrukciju projektēšanai normas saskaņā ar Eirokodeksa  LIRA-SAPR 2018 ir nepieciešamas darba funkciju kopumam, izejas datu un rezultātu analīzei. Iegūtie rezultāti tiek sniegti grafiskā un tabulu veidā. Nepieciešamo stiegrojumu var attēlot kā laukumu (см2) un naturālā veidā Ø(n) s(k).

ПК ЛИРА САПР 2018 realizē šādas normas:

EN 1993-1-1:2010 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings,

ЕN 1993-1-2:2005+AC 2005 (E) Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design.

Minētie normatīvi īstenoti projektēšanas un pārbaudes režīmā daudziem šķērsgriezumu veidiem (sk. 1. tabulu). Aprēķinu rezultāti tiek atspoguļoti grafiskā un tabulas veidā. Ugunsizturības aprēķina rezultāti rada maksimāli pieļaujamo temperatūru elementos.

Eurocode 3 ЕN 1993-1-1:2005/АС:2009
             
Kopne + + + + + +
Sija + + + + +
Kolonna + + + + +
             
Kopne + + + + + +
Sija + +
Kolonna + +
              
Kopne + + + + + +
Sija + + + + + +
Kolonna + + + + + +
     
Kopne + + +
Sija + + +
Kolonna + + +