P.–Pk. 8:30 līdz 19:00

Projekta dokumentācijas izstrāde saskaņā ar SAP prasībām posmos no projekta priekšlikuma līdz darba dokumentācijai.
 Formēšana, telpiskā modelēšana, arhitektūras formu vizualizācija, būvniecības objekti.
 Inženiertehniskie un arhitektūras eksperimenti, optimālu tilpuma risinājumu un konstruktīvo shēmu variantu meklēšana.